Lausunto

Lausunto EU-komission kemikaalistrategian etenemissuunnitelmasta

25.6.2020 klo 16.56
Teknologiateollisuus pitää lähtökohtaisesti kannatettavana strategiassa esitettyä tavoitetta poistaa käytöstä haitallisia aineita. Näemme kuitenkin erittäin tärkeänä sen, että haitallisuusarvioinnissa nojaudutaan todellisen riskin arviointiin.

Strategiassa olisi tärkeää pitää keskiössä myös se, että erilaisia aineita tuotetaan ja käytetään siksi, että niistä on hyötyä. Kemikaalistrategian tulisi myös pohjautua aiempiin EU:n kemikaalilainsäädäntöön liittyviin aloitteisiin ja osaltaan edesauttaa sääntelyn selkeyttämistä.

Lue koko lausunto.