Lausunto

Lausunto EU:n laajuisesta yhteisestä yritysveromallista

EU:n komissio pyytää kommentteja uudesta EU:n laajuisesta yhteisestä yritysveromallista (BEFIT). Teknologiateollisuus kannattaa BEFITin tavoitteita, mutta ei usko, että BEFIT saavuttaa tavoitteitaan. Lisäksi BEFITin valmistelu tulee ehdottomasti lykätä myöhemmäksi, jotta OECD:n pilarit ja EU:n minimiverodirektiivi ehditään saattaa voimaan ja ottaa onnistuneesti käyttöön.

Avaa lausunto >>