Lausunto

Lausunto EU:n yritysvastuudirektiivistä

Yritysvastuullisuus on merkittävä kilpailutekijä suomalaisille kansainvälisesti toimiville vientiyrityksille. Teknologiateollisuus ry suhtautuu myönteisesti pyrkimykseen luoda EU:n laajuinen yritysvastuuta koskeva sääntelykehikko, joka muodostaisi yrityksille selkeän ja tasapuolisen toimintaympäristö. 
 
EU-tasolla saavutettu neuvottelutulos yritysvastuudirektiivistä vastaa keskeisiltä osin Suomen neuvottelutavoitteita ja se on myös Teknologiateollisuuden tarpeiden ja näkemysten mukainen. Käsityksemme mukaan ongelmallisiksi koetut ryhmäkanne ja todisteiden esittämisvelvollisuus voidaan tarvittaessa tuoda osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkasti rajattuina erillissäädöksinä. Teknologiateollisuus onkin toivonut, että Suomi voisi tulevassa neuvoston kokouksessa äänestää direktiivin hyväksymisen puolesta.

Avaa lausunto >>