Lausunto

Lausunto EuroHPC-asetuksen muuttamisesta

Teknologiateollisuus on lausunut eduskunnan talousvaliokunnalle 24.4.2024 valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission edotuksesta neuvoston EuroHPC-asetuksen muuttamisesta mm.:

Suurteholaskennalla on kasvava merkitys sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Viime vuosina sen rooli tutkimuksessa on korostunut, Ja samanaikaisesti tarvittavien investointien määrä on noussut huomattavasti.

LUMI on eurooppalainen investointi sisältäen laaja-alaisen yhteistyön konsortiomaiden kanssa. Suurteholaskentapotentiaalista kannattaa huolehtia EU-tasoisesti. Lumin roolia tulee miettiä strategisesti, kenelle se on ja miten sitä hallinnoidaan. Nyt Lumin käytön prioriteetti on yliopistojen ja tutkijoiden käyttö. Komission ehdotus tukee yrityskäytön lisäämistä.

Euroopassa on laajalti tunnustettu, että jaetun infrastruktuurin tarjoaminen ja olemassa olevien valmiuksien yhteinen käyttö hyödyttäisi Euroopan tekoäly-yhteisöä kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on Euroopalle tärkeä suvereniteettikysymys, erityisesti pitkällä tähtäimellä. Yhteisten resurssien käyttöä tulisi kannustaa ja helpottaa niiden ympärille rakennetuilla palveluilla.

Avaa lausunto >>