Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä EU:n omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen hyväksymisestä

1.3.2021 klo 9.18

Kansainvälisen verotuksen uudistuksissa on puolustettava Suomen verotusoikeutta ja suomalaisten yritysten etua. EU:lla ei tule olla omaa verotusoikeutta eikä omia veroviranomaisia. Mikäli EU:n budjettiin ohjataan uusia vero- tai tullituloja, jäsenvaltioiden tulee kerätä ja tilittää ne (kansallisen talousarvion kautta). Lue koko lausunto