Lausunto

Lausunto hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta

11.10.2021 klo 13.23

Teknologiateollisuus ry katsoo, että kiertotalouden nostaminen yhdeksi ympäristöministeriön strategiseksi painopisteeksi on tervetullutta. Kiertotalouden vauhdittamiseksi on tehtävä vaikuttavia, aidosti kiertotaloutta edistäviä toimia ja tavoitteiden toteuttamiseksi tulee varata riittävät resurssit. Teknologiateollisuus ry:n huolena on, onko hallituksen esityksen mukaisilla määrärahoilla aidosti toteutettavissa kaikki kiertotalouteen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Teknologiateollisuus ry tekee osansa tavoitteen toteuttamiseksi ja tulee julkistamaan toimialan oman kiertotaloustiekartan vuoden 2021 aikana.

Lausuntoon >>