Lausunto

Lausunto ilmailun päästökaupasta

11.10.2021 klo 13.30

Teknologiateollisuus ry tukee Suomen U-kirjeen kantaa ilmailun päästökaupan kehittämisestä. Ilmailu on globaali toimiala, joten EU:n ja alan kansainvälisen järjestön ICAOn tavoitteiden ja toimien yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Samalla päästökaupan kiristämisen kustannus- ja päästövähennysvaikutuksia tarkasteltava huolellisesti yhdessä muiden FF55-ilmastopaketin aloitteiden kanssa mahdollisten päällekkäisyyksien ja teollisuuden kilpailukykyä heikentävien vaikutusten välttämiseksi. Lentoliikenteen päästökaupassa on niin ikään minimoitava hiilivuodon ja kustannusvaikutusten riskit ulkomaankaupalle. Kasvavat päästökauppatulot tulisi kanavoida innovaatioihin ja investointeihin.

Avaa lausunto >>