Lausunto

Lausunto ja kommentti Tekoälyn valkoisen kirjaan

15.6.2020 klo 10.36
Teknologiateollisuus pitää tekoälyn käytön kiihdyttämistä tärkeänä, jotta pystymme vastaamaan ilmastohaasteeseen ja antamaan edellytykset eurooppalaisten yritysten uudistumiselle ja kilpailukyvylle. Datatalous ja tekoälyn käyttö edellyttää uudenlaista osaamista ja tutkimusta, jotka tarvitsevat lisäpanostuksia.

Euroopan Komissio julkaisi tekoälyn valkoisen kirjan helmikuussa. Julkaisussa tarkastellaan edellytyksiä ja suuntaviivoja mahdolliselle tekoälyn sääntelylle. Lähtökohtana on sääntelyllä luotava luottamus tekoälyratkaisuihin.

Luottamus rakentuu paitsi osaamisesta, myös avoimuudesta ja vastuullisesta tekoälyn kehittämisestä ja käytöstä. EU:n kattava sääntely henkilötietojen käsittelystä ja tuotevastuusta yhdistettynä sektorikohtaisiin vaatimuksiin antavat hyvän pohjan tekoälyratkaisujen käyttöönotolle. Teknologiateollisuus suosittaa tiivistä viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä sääntelyhiekkalaatikkojen muodossa, jotta uuden teknologian käytön vaikutuksista sääntelyn soveltamiseen saadaan parempaa ymmärrystä. Riittävän vankkaa pohjaa tai kantavia periaatteita kokonaan uudelle sääntelylle ei Teknologiateollisuuden näkemyksen mukaan ole valkoisen kirjan perusteella muodostettavissa.

Valkoisen kirjan yhteydessä komissio julkaisi myös raportin tekoälyn käyttöön liittyvien vastuusääntöjen tarkastelusta. Vastuusääntely on pääosin teknologianeutraalia, joten tekoälyn käyttö ei aiheuta merkittäviä uudistuspaineita.

Tekoäly on yksi datatalouden työkaluista, tarkastelun rajoittaminen vain yhteen teknologiaan on liian kapea näkökulma eurooppalaisen datatalouden kehittämiseksi. Valkoisessa kirjassa esitetyt huolet ovat pitkälti ratkaistavissa kehittämällä parempi ymmärrys nykyisestä sääntelystä

Lue lausunto ja kommentti