Lausunto

Lausunto kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Teknologiateollisuus ry on seurannut tiiviisti kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon perusteiden uudistamistyötä, ja asiaa on käsitelty myös koordinoimassamme strategiaverkostossa. Tutkinnon osien pilkkominen pienemmiksi kokonaisuuksiksi on teettämämme tekniikan alan ammatillisen koulutuksen palvelukykyselvityksenkin perusteella toivottu uudistus niin työelämän edustajien kuin koulutuksen järjestäjienkin mielestä. Joustavuuden lisääminen muutenkin ja lisääntyvät mahdollisuudet suorittaa tutkinnon osia työelämän työtehtävissä on myös toivottua uudistamista.

Avaa lausunto >>