Lausunto

Lausunto kriittisistä raaka-aineista

Teknologiateollisuus haluaa muistuttaa valtioneuvoston tavoin siitä, että keskinäisriippuvuuksien maailmassa EU:n eriyttäminen globaaleista tuotantoketjuista ei ole realistista tai tavoiteltavaa. Pidämme valtioneuvoston tavoin tärkeänä, että strategisen autonomian vahvistamisen edellyttämien toimien tarkastelu tehdään EU:ssa kokonaisvaltaisesti myös vastuullisuuden näkökulmasta. Kannatamme valtioneuvoston toivetta siitä, että EU toimisi aktiivisesti erilaisilla yhteistyöfoorumeilla vaikuttaakseen kriittisten raaka-aineiden tuotantoketjujen monipuolistumiseen sekä edistääkseen kiertotalousratkaisujen käyttöä omavaraisuuden vahvistamisessa ja vahingollisten riippuvuuksien vähentämisessä.

Avaa lausunto >>