Lausunto

Lausunto liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

8.9.2023 klo 11.38

Asetus liikkuvien työkoneiden EU-tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta yhdenmukaistaisi vaatimuksia koko EU:n alueella, mikä auttaisi saavuttamaan sujuvammat vaatimuksenmukaisuusprosessit, varmistamaan yleisillä teillä liikkuvien työkoneiden parempi turvallisuus ja tehostamaan markkinoita koko EU:n alueella. Voimaan jäisi edelleen poikkeukset soveltamisalaan mm. kansallisten yksittäishyväksyntöjen ja kansallisten piensarjahyväksyntöjen osalta, mikä mahdollistaisi pienvalmistajien toiminnan edelleen tulevaisuudessa ilman liian suurta hallinnollista taakkaa.

Avaa lausunto >>