Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverolainsäädännön muuttamisesta

7.10.2021 klo 9.25

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Alempaan sähköveroluokkaan siirretään pienetkin energiatehokkuusedellytykset täyttävät konesalit, kierrätysteollisuus sekä sähkö, joka käytetään kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavissa lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa.

Puhtaan energian saatavuus ja kilpailukykyinen hinta ovat ehdottomia edellytyksiä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiselle. Energia on teollisuudelle tärkeä tuotantopanos, digitalisaation sekä sähköistämisen edellytys. Teknologiateollisuus ry katsoo hyväksi kehityssuunnaksi, että energiaverolainsäädännön uudistamisessa huomioidaan ympäristönäkökulma yhä laajemmin. Kierrätysteollisuuden määritelmää pitäisi esityksessä laajentaa ja sähköveron alentamisen tulisi koskea myös konesaleja, vaikka konesalitoiminta ei olisi niiden päätoimiala.

Avaa lausunto >>