Lausunto

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi

Tiedostamme, että jokaisella alamme yrityksellä on suoria tai välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Tiedostamme myös vastuumme ja haluamme osaltamme toimia siten, että vältämme uhkaavan luontokadon. Olemme jo aiemmin sitoutuneet tukemaan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä. Koko toimialalle on vahvistettu biodiversiteettiohjelma, jonka ohjeiden, verkostojen ja käytäntöjen avulla alan yritykset pystyvät edistämään omia biodiversiteettitavoitteitaan.

Avaa lausunto >>