Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

3.10.2023 klo 10.27

Runsas uusiutuva ja päästötön sähkö tulee olemaan Suomelle merkittävä etu kilpailtaessa puhtaan teollisuuden investoinneista. Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että suomalaisille toimijoille tarjotaan parhaat mahdollisuudet puhtaaseen ja päästöttömään energiantuotantoon sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen.

Siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan edellyttää sähköjärjestelmän joustavuuden kehittämistä ja mahdollistaa uusien tuotantoratkaisujen, liiketoimintamallien sekä älykkään energiaohjauksen kasvua. Kannusteita on tarjottava parhaimmille puhtaan energiantuotannon ja teollisuuden tutkimus-, kehittämis- ja demonstraatiohankkeille.

Avaa lausunto >>