Lausunto

Lausunto nettonolla-asetuksesta

Pidämme teknologianeutraliteettia kannatettavana, mutta olosuhteet huomioiden Suomella tulee olla kanta myös edistettävistä teknologioista käytävään keskusteluun. Suomen tulisi tuoda keskusteluun energiaa säästävät digitaaliset teknologiat, langattomat viestintäverkot, ylijäämälämmön hyödyntämisen, ydinvoiman ja kiinteän biomassan sekä siitä syntyvän hiilidioksidin käytön. Huomioon tulee ottaa koko arvoketju, ei ainoastaan lopputuotteet. EU-rahoitusta käytettäessä teknologisen edistyksellisyyden ja vaikuttavuuden tulisi olla aina vaatimuksina, myös listattujen teknologioiden sisällä. Sama koskee usean jäsenvaltion osallistumista hankkeisiin.

Avaa lausunto >>