Lausunto

Lausunto päästökauppakauteen 2021 - 2030 ja ilmaisjakoon liittyvien tietojen tarkkailusta

4.11.2019 klo 9.09
Lausunto koskien työ ja elinkeinoministeriön ehdotusta asetukseksi päästökauppakaudelle 2021–2030 maksutta jaettavien päästöoikeuksiin liittyvien tietojen tarkkailusta.