Lausunto

Lausunto päästökauppalain muutosesityksestä

11.10.2021 klo 13.05

Teknologiateollisuudella ei ole huomautettavaa kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia koskevaan päästökauppalain muutosesitykseen. Samassa yhteydessä toimme esiin eräitä huomioita, jotka liittyvät EU:n päästökauppadirektiivin ja energiatehokkuusdirektiivin muutosesityksiin.

Avaa lausunto >>