Lausunto

Lausunto prosessiteollisuuden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Prosessiteollisuuden perustutkinnon uudistyö on oikean suuntaista ja aiempaa paremmin työelämän muuttuvat osaamistarpeet huomioivaa. Aiempien, viiden erillisen osaamisalan sijaan yhteisempi tutkinnon alkuosa ja valinnaisten kautta tapahtuva suuntautuminen mahdollistaa monipuolisempia osaamispolkuja ja toivottavasti myös joustavoittaa monipuolisen, työelämän tarvitseman osaamisen kokoamista eri tutkinnon osista.

Avaa lausunto >>