Lausunto

Lausunto RePowerEU:sta

20.6.2022 klo 14.35
Euroopan komissio pyrkii ratkaisemaan huippukalliin energian ongelmaa sekä irrottautumaan Venäjän energiasta RePowerEU-ohjelmalla, jonka se julkaisi kokonaisuudessaan toukokuun puolivälissä.

Komission ehdotus sisältää kolmenlaisia toimenpiteitä:

1. Energian säästäminen: EU-maiden kansalaisia halutaan kannustaa energian säästämiseen mm. kampanjan avulla.

2. Energian hankinnan monipuolistaminen: Komissio ehdottaa mm. maakaasun, nesteytetyn kaasun ja vedyn ostoon EU:n sisäistä yhteisostojärjestelmää. Lisäksi vedyn ja biometaanin tuotantotavoitteita lisätään lähivuosina.

3. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton nopeuttaminen: Esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian käyttö on tarkoitus lähes kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Aurinkoenergian tuotantokapasiteetti halutaan kaksinkertaistaa jo vuoteen 2025 mennessä. Myös luvitusta on tarkoitus nopeuttaa nykyisestä.

Teknologiateollisuuden mielestä uusiutuvien energialähteiden lupamenettelyjen nopeuttaminen ja investointeja varten osoitettavat go-to-alueet ovat tervetulleita. Sen sijaan aurinkoenergiajärjestelmien asennuspakko uusille ja peruskorjattaville rakennuksille ei ole hyväksyttävää, koska vaatimus ei ole teknologianeutraali eikä Suomen oloissa kustannustehokas.

Avaa lausunto >>