Lausunto

Lausunto sähköautojen latauspisteistä ja latausvalmiuksien rakentamisvelvoitteesta

14.4.2020 klo 18.22
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspiste-valmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä.

Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi. Samalla toteutetaan myös hallitusohjelman tavoitteita siirtyä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Lausunnossamme keskitytään latauspisteiden ja -valmiuksien rakentamisvelvoitteeseen.