Lausunto

Lausunto sähkömarkkinamallista

Runsas uusiutuva ja päästötön sähkö tulee olemaan Suomelle merkittävä etu kilpailtaessa puhtaan teollisuuden investoinneista. Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että suomalaisille toimijoille tarjotaan parhaat mahdollisuudet puhtaaseen ja päästöttömään energiantuotantoon sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen.

Kehitys edellyttää sähköjärjestelmän joustavuuden kehittämistä ja mahdollistaa uusien tuotantoratkaisujen, liiketoimintamallien sekä älykkään energiaohjauksen kasvua. Mahdollistava ja johdonmukainen sääntely Suomessa on tärkeää sektori-integraation käytännön toteuttamiselle. Kannusteita on tarjottava parhaimmille puhtaan energiantuotannon ja teollisuuden tutkimus-, kehittämis- ja demonstraatiohankkeille.

Sähkömarkkinamallin kehittämisellä on keskeinen rooli vihreän siirtymän edistäjänä ja kriisinkestävyyden takaajana. Teknologiateollisuus ry pitää kannatettavana, että sähkömarkkinamallin uudistamisen yhteydessä tarkastellaan toimia, jotta voidaan varmistua energiakustannusten kohtuullisuudesta ja vakaudesta sekä riittävistä investoinneista energiajärjestelmään myös pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n sähkömarkkinasääntelyn uudistamiseen siten, että sähkön hinta kotitalouksille ja yrityksille säilyy vakaana ja kohtuullisena häiriötilanteissakin. 

Avaa lausunto >>