Lausunto

Lausunto sivistysvaliokunnalle jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta

9.7.2021 klo 10.03
Teknologiateollisuuden lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta.

Teknologiayrityksillä on tärkeä rooli digitalisaatioon ja vihreään siirtymään pohjautuvan Suomen tulevan menestyksen rakentamisessa. Alan yritykset tekevät 70 prosenttia kaikista elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Korkeaan osaamiseen perustuvan vientiteollisuuden menestykselle on olennaista, että jatkuvan oppimisen avulla voidaan tukea tutkimus-, innovaatio- ja kehitystoimintaa ja sen myötä syntyviä osaamistarpeita. Tämä on keskeistä myös sille, että pystymme saavuttamaan laajasti jaetun tavoitteen, että TKI-toimintaan panostettaisiin 4 % BKT:sta.

Teknologiateollisuuden koko lausunto sivistysvaliokunnalle