Lausunto

Lausunto tekoälyn kehittämisestä Suomessa

Teknologiateollisuus lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle tekoälyn kielimallien opetusdatan käytännöistä. Teknologiateollisuuden mielestä tekijänoikeuden rajoitukseen perustuva nykytila on toimiva ja tarvittaessa aineistojen käytöstä voidaan oikeudenhaltijoiden kanssa sopia suoraan.

Avaa lausunto >>