Lausunto

Lausunto TKI-toiminnan tukemisesta hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2024

Reaalinen Business Finlandin (joka on yritysten T&K-toiminnan tukien pääasiallinen myöntäjä) osuus valtion T&K-rahoituksesta jää vain 22 miljoonaa euroa suuremmaksi kuin vuonna 2024. Tämä tarkoittaa, että yritysten T&K-panostuksia ei kannusteta riittävästi. Teknologiateollisuus on esittänyt, että julkisesta T&K-lisärahoituksesta kaksi kolmasosaa suunnattaisiin yritysten T&K-tukiin ja kolmasosa julkisen tutkimuksen tukiin viime vuosikymmenellä syntyneen rahoitusvinouman korjaamiseksi.

Avaa lausunto >>