Lausunto

Lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä

Suomen työrauhalainsäädäntö on auttamattomasti vanhentunut ja sen uudistamiselle on korkea aika. Nykytilassa poliittisia ja myötätuntotyötaisteluita ei rajoiteta käytännössä millään tavoin eivätkä laittomista työtaistelutoimista määrättävät seuraamukset ehkäise laitonta toimintaa. Hallitusohjelmassa ja hallituksen esityksessä on lähtökohtaisesti aivan oikein tunnistettu asiakokonaisuudet, joiden osalta sääntelyä on välttämätöntä päivittää.

Suomi elää viennistä, josta noin puolet on teknologiateollisuuden yritysten tekemää. Vanhentunut työrauhalainsäädäntömme ei kuitenkaan tue kansainvälisillä markkinoilla toimivien vientiyritystemme menestymistä. Keskeisiä kilpailijamaitamme huomattavasti löyhempi työrauhasääntely ei myöskään lisää maamme houkuttelevuutta investointiympäristönä. Globaalien arvoketjujen vakaus ja ennustettavuus sekä työmarkkinoiden häiriötön toiminta tulee varmistaa, jotta Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa.

Esitys työrauhalainsäädännön uudistamiseksi on erittäin tarpeellinen, joskin toteutustavoiltaan osin puutteellinen ja epätäsmällinen. Työnantajajärjestöt EK, Suomen Yrittäjät ja KT ovat jättäneet 18.10.2023 yhteisen eriävän mielipiteen työrauhakysymyksiä käsitelleen työryhmän mietintöön. Teknologiateollisuus ry yhtyy kaikilta osin eriävässä mielipiteessä todettuun, minkä lisäksi Teknologiateollisuus ry lausuu erikseen säännöskohtaisissa perusteluissa.

Avaa lausunto >>