Lausunto

Lausunto valtioneuvoston selvityksestä, joka koskee EU-komission kriittisiin raaka-aineisiin liittyvää tiedonantoa

19.2.2021 klo 10.55

EU:n tunnistamien kriittisten raaka-aineiden tarve moninkertaistuu lähitulevaisuudessa ja tämä on tärkeä mahdollisuus Suomelle. Esimerkiksi litiumin, koboltin ja apatiitin osalta Suomi voi olla merkittävä tuottaja EU:ssa. Lue koko lausunto.