Lausunto

Lausunto yliopistojen koulutusvastuiden muuttamista koskevista esityksistä

19.11.2021 klo 12.47

Aiheeseen liittyvää