Lausunto

Lausunto yliopistojen todistusvalinnan pisteytysluonnoksesta

Yliopistojen yhteisen asiantuntijaryhmän Otakantaa.fi-palvelussa lausuntokierroksella oleva luonnos yliopistojen todistusvalinnan pisteytyksistä vuodesta 2026 eteenpäin on suurilta linjoiltaan kannatettava teknologia-alan osaamistarpeiden näkökulmasta. Kuitenkin erityisesti matematiikan ja reaaliaineiden osalta pisteytysmuutoksia tulisi vielä tarkastella siten, että pisteytys ei ohjaa nuoria tekemään ennenaikaisesti valintoja, jotka kaventavat tai sulkevat pois opiskelumahdollisuuksia esimerkiksi tekniikan aloilla.

Avaa koko lausunto >>