Lausunto

Lausuntopyyntö koskien määräaikaista kustannustukea

1.3.2021 klo 9.29

Valtion on kyettävä tukemaan kriisiin joutuvat perusterveet teknologiayritykset yli kuopan. Mikäli tähän ei kyetä, on edessä konkursseja ja työttömyyden tarpeeton lisääntyminen. Vientiyrityksen konkurssi tarkoittaa yrityksen kansainvälisen markkinaosuuden välitöntä menettämistä. Sen takaisin hankkiminen on vuosien työ, eikä uutta tuotantoa välttämättä perusteta enää Suomeen.  Suomella ei ole varaa menettää olemassa olevaa tuotantokapasiteettiaan finanssikriisin tapaan. Tarve uudelle kustannustuelle on siten ilmeinen. Lue koko lausunto