Lausunto

Olemassa olevien sääntöjen tehokkaampi toimeenpano on avain toimiviin sisämarkkinoihin

9.4.2020 klo 9.44
Teknologiateollisuuden lausunto perusmuistioon e-kirjeeksi koskien komission tiedonantoja sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta ja sen valvonnan parantamista koskevasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmasta sekä sisämarkkinoiden esteiden tunnistamisesta ja poistamisesta.

Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että sisämarkkinoiden kehittäminen on Suomen EU-politiikassa keskeisellä sijalla. Olemassa olevien sääntöjen tehokkaampi toimeenpano on avain toimiviin sisämarkkinoihin, joilla elinkeinotoiminta ja rajat ylittävä kanssakäyminen on mutkatonta, niin digitaalisesti kuin fyysisesti.  Erityisesti Teknologiateollisuus haluaa kiinnittää huomiota eurooppalaisen ohjausjakson hyödyntämiseen sisämarkkinoiden tilan arvioinnissa. Myös sisämarkkinainstrumenttien, kuten SOLVIT-verkoston, tehokkaampi käyttöönotto on tarpeen ja instrumenteilla saatuja tuloksia pitäisi nähdä eurooppalaisen ohjausjakson tarkastelussa.

Teknologiateollisuus ry kiinnittää huomiota myös standardoinnin merkitykseen eurooppalaisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Standardointi tulee nähdä keskeisenä markkinainstrumenttina ja sen avulla tulisi huomioida erityisesti kiertotalousratkaisujen saattaminen markkinoille. Lisäksi teollisuusvetoisessa standardoinnissa tulisi pyrkiä vähentämään Euroopan komission valvovaa roolia. Tämä on hidastanut vuosien saatossa merkittävästi standardointiprosessia.

Teknologiateollisuus ry pitää erittäin tärkeänä myös tavoitetta keventää yritysten hallinnollista taakkaa verotuksessa.

Lue koko lausunto.