Lausunto

Teknologiateollisuuden lausunto HETU-ryhmän loppuraportista

1.6.2020 klo 14.29
Teknologiateollisuus näkee henkilötunnusten uudistamisessa merkittäviä mahdollisuuksia datatalouden kehittämisen ja ulkomaalaisten osaajien kannalta, mutta vaikutukset yrityksiin on selvitettävä huolellisesti - yhdessä yritysten kanssa.