Lausunto

​Teknologiateollisuuden lausunto laajakaistarakentamisen tukilaista 

12.6.2020 klo 15.25
Teknologiateollisuus pitää toimivia, kaikkialla saatavana olevia luotettavia laajakaistayhteyksiä keskeisenä Suomen kasvun ja yritysten kehittymisen edellytyksenä.

Suomen viestintäpolitiikka on perustunut viime vuosina merkittävästi mobiilien yhteyksien määrätietoiseen edistämiseen, jossa on saavutettu hyviä tuloksia; on luotu kilpailtu markkina, josta liittymiä on hyvin saatavilla ja samalla on varattu taajuuksia tulevaisuuden tarpeisiin eli tutkimukseen ja tuotekehitykseen.  

Viestintäpolitiikan keinoin ei ole kuitenkaan pyritty erityisesti edistämään kiinteiden eli valokuituyhteyksien rakentamista, lukuun ottamatta haja-asutusalueiden julkisista varoista tuettua laajakaistarakentamista.  

Nykyinen viestintäpolitiikka tuottaa paljon päällekkäistä kaupallista tarjontaa tiheästi asutuille alueille ja julkisen tuen mahdollistamana tarjontaa sinne, jonne sitä ei kaupallisin ehdoin synny. Näiden väliin jää alueita, joilla on jonkin verran kiinteiden yhteyksien kaupallista tarjontaa ja suuri joukko yrityksiä, joiden tarpeisiin nykyinen yhteyksien tarjonta ei riitä vastaamaan. Tyypillisesti näille alueille myös 5G-peitto rakennetaan viimeisten joukossa. 

Kiinteiden yhteyksien kaupallisen tarjonnan edellytyksiä voidaan parantaa julkisen vallan toimin. Esimerkiksi Tukholman seudulla on rakennettu julkisen vallan toimenpitein kattava passiivinen kuituinfra. Tätä perusinfraa tarjotaan yhtäläisin ehdoin kaupallisten toimijoiden käyttöön, jotka huolehtivat liittymien tuotteistamisesta ja operoinnista ja kilpailevat keskenään asiakkaista. Vastaavia toimenpiteitä olisi syytä ottaa käyttöön myös Suomessa, jotta voidaan taata nopeudeltaan ja luotettavuudeltaan riittävät yhteydet yritysten digitalisoimiseksi. Investoinnit datatalouden kovaan ja pehmeään infrastruktuuriin ovat todellisia tulevaisuusinvestointeja, jotka antavat kestävälle kasvulle edellytykset keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Helsingissä, kesäkuun 12. päivänä 2020 

Jussi Mäkinen
Lakiasiainpäällikkö, digitaalinen regulaatio