Lausunto

Teknologiateollisuuden lausunto taajuusalueiden 2 000 MHz ja 26 GHz käytöstä

18.11.2019 klo 8.38

Teknologiateollisuus ry edustaa yli 1 600 Suomessa teknologia-alalla toimivaa yritystä. Teknologiateollisuus edistää sellaista toimintaympäristöä, jossa yrityksillä on edellytykset kasvaa ja työllistää myös tulevaisuudessa.

Taajuuksien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö on 4G- ja sitä kehittyneemmissä verkoissa tärkeä suunnitella nyt tarkasteltavilla 2300 MHz- ja 26 GHz- taajuusalueilla siten, että yleisten viestintäverkkojen lisäksi voidaan turvata taajuuksien käyttö joustavasti myös paikallisiin verkkototeutuksiin. Kyky käyttää kyseisiä taajuusalueita teollisuuden sovelluksiin tulee olemaan suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeää, koska taajuuksia tullaan tarvitsemaan datatalouden erilaisiin ratkaisuihin.

Taajuusalue 2300-2320 MHz

Teknologiateollisuuden jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita käyttämään Private-LTE ratkaisuja kyseisellä taajuusalueella. Kyseiselle taajuusalueelle on saatavissa tarvittavia verkko- ja päätelaitteita, joten taajuusalue pystytään ottamaan nopeasti teollisuudessa käyttöön.

Taajuusalueella toimivien kameroiden kanssa mahdollisesti syntyvien häiriöiden ratkaisemiseen on syytä taajuuksien käytössä varautua.

Taajuusalueet 4,250-27,000 GHz sekä 27,000-27,500 GHz

Taajuusalueella saavutettava kantomatka on Teknologiateollisuuden käsityksen mukaan siinä määrin lyhyt, että kyseistä taajuusaluetta on mahdollista käyttää joustavasti yleisten viestintäverkkojen lisäksi myös paikallisiin, yhtä tuotantolaitosta tai tehdasta palveleviin ratkaisuihin. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita käyttämään taajuusaluetta teollisuuden tarpeita palveleviin yksityisverkkoihin. Teknologiateollisuus pyytää ottamaan kyseisen taajuusalueen käytön suunnittelussa sen, että taajuusaluetta voidaan käyttää yleisten viestintäverkkojen lisäksi teollisuuden tarpeita palveleviin paikallisiin, yksityisiin verkkoihin.

Teknologiateollisuuden käsityksen mukaan myös tälle taajuusalueelle on jo tai ainakin hyvin nopeasti tulossa saataville verkko- ja päätelaitteita, joten taajuusalue on nopeasti otettavissa teollisuudessa käyttöön.

Helsingissä, marraskuun 17 päivänä 2019

Jussi Mäkinen

Lakiasiainpäällikkö, digitaalinen regulaatio