Lausunto

Teknologiateollisuuden lausunto tartuntatautilain muutoksesta: korona-sovellus

1.6.2020 klo 14.52
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi tartuntatautilain muuttamiseksi korona-sovelluksen käyttöönottamiseksi. Esitysehdotuksessa annettaisiin sovellukselle ja siihen liittyvälle tietojen käsittelylle oikeudellinen pohja.

Teknologiateollisuus lausuu asiasta aiemmin lausutun lisäksi seuraavaa:

Teknologiateollisuus pitää korona-sovelluksen kehittämistä ja käyttöönottoa kannatettavana. Valittu toimintatapa jättää arvostelulle sijaa. Esitysehdotuksesta ei käy selkeästi ilmi, miten sovelluksen ja siihen liittyvän tietojärjestelmän arkkitehtuuri olisi tarkoitus toteuttaa, mutta on selvää, että kyse ei ole puhtaasti hajautetusta järjestelmästä.

Teknologiateollisuuden mielestä sovelluksen ja sen tietoarkkitehtuurin toteuttamisessa olisi ollut syytä valita mahdollisimman kevyt toteutus, jolloin olisi vältytty tietojärjestelmäintegraatiolta ja säästetty arvokasta aikaa sovelluksen kehittämisessä ja käyttöönotossa – parhaassa tapauksessa sovellus olisi ollut otettavissa käyttöön jo nyt kesäkuun alussa. Kevyessä toteutuksessa tietoa voitaisiin käsitellä sovelluksen avulla minimimäärä ja käsittely toteutettaisiin vain kontaktien kartoitukseen ja altistuksesta ilmoittamiseen. Tällöin tietoja ei olisi tarvetta siirtää viranomaisten muihin rekistereihin. Teknologiateollisuus pitää todennäköisenä, että sovelluksen vapaaehtoisesti käyttöön ottaneet henkilöt myös huolehtisivat testiin hakeutumisesta altistustiedon saatuaan.

Helsingissä, kesäkuun 1. päivänä 2020

Jussi Mäkinen

Lakiasiainpäällikkö, digitaalinen regulaatio