Lausunto

Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraohjelma on kattava kokonaisuus

Jakeluinfraohjelman tarkoituksena on mahdollistaa kotimaan liikenteen päästöjen puolittamistavoitteen toteutuminen vuoteen 2030 mennessä edistämällä uusien käyttövoimien jakeluinfrastruktuuria. Teknologiateollisuus pitää ohjelmakokonaisuutta informatiivisena ja onnistuneena sekä hyvänä lähtökohtana ehdotuksessa esitetylle infran kansalliselle kehittämiselle ja kehityksen seurannalle.

Ohjelmalla pyritään vastaamaan valmisteilla olevan AFIR-asetuksen vaatimuksiin. AFIR-asetus asettaa julkiselle vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurille minimitason. On kuitenkin tärkeä, että eri käyttövoimien päästövähennysmahdollisuuksien lisäksi myös liiketoimintoihin liittyvät mahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään jatkossa täysimääräisesti.

Myös ajoneuvokantaan kohdistettuja toimenpiteitä sekä tavoitetasoa on tarpeen arvioida huolella, jotta ajoneuvokanta kehittyy tarkoituksenmukaisesti ja vastaa kansalliseen liikenteen päästöjen puolittamistavoitteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Avaa lausunto >>