Matematiikan taitajista tekoälyn mestareiksi

Matematiikan taitajista tekoälyn mestareiksi

Pe, 01.09.2017 - 11:20 |
Jaakko Eskola

Jos alakoululaisilta kysyy, mikä heidän lempiaineensa on, moni vastaa todennäköisesti jotain muuta kuin matematiikka. Myös vuonna 2015 tehdystä TIMSS-tutkimuksesta (Trends in International Mathematics and Science Study) käy ilmi, että suomalaisten koululaisten asenteessa sekä matematiikkaa että luonnontieteitä kohtaan on parannettavaa. Alle 40 prosenttia kyselyyn vastanneista neljäsluokkalaisista ilmoitti pitävänsä paljon luonnontieteiden opiskelusta. Matematiikan kohdalla tilanne oli vielä huonompi: alle 30 prosenttia vastaajista kertoi pitävänsä paljon matematiikan opiskelusta. Tämä on huolestuttavaa.

Vielä huolestuttavampaa on kuitenkin tyttöjen vaisu suhtautuminen matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan. Microsoftin kyselytutkimuksen mukaan ainoastaan 37 prosenttia kyselyyn osallistuneista 11–18-vuotiasta suomalaistytöistä näkee itsensä työskentelemässä teknologian ja luonnontieteiden parissa. Tutkimuksen mukaan monet kiinnostuvat tiedeaineista noin 11-vuotiaina, mutta yläkoulussa kiinnostus romahtaa.

Kannustaminen on avainasemassa, jos haluamme asioihin muutosta. Monet lapset toivovat itse asiassa lisäkannustusta vanhemmilta. Onkin äärimmäisen tärkeää innostaa tyttöjä luonnontieteiden ja matematiikan pariin jo tarhaikäisinä ja muistuttaa, että matematiikka on yhtä lailla tyttöjen kuin poikien juttu.

Kannustaminen on avainasemassa.

Tytöt ovat aliedustettuina myös matematiikan huipulla, eivät pelkästään Suomessa vaan myös maailmalla. Tätä valitettava tosiaasiaa kuvaa se, että nainen voitti arvostetun Fieldsin mitalin eli ”matematiikan Nobelin” ensimmäistä kertaa vasta vuonna 2014. Ennen Stanfordin matematiikan professoria Maryam Mirzakhania mitalin oli saanut peräti 55 miestä.

Tytöt tarvitsevat enemmän heinäkuussa aivan liian nuorena menehtyneen Mirzakhanin kaltaisia inspiroivia roolimalleja. Onneksi jo nyt on olemassa hyviä aloitteita, kuten Tiedettä Tytöille -sivusto, jossa esitellään tieteen ja teknologian parissa työskenteleviä naisia, ja Suomessa perustettu Rails Girls -yhteisö, joka järjestää ilmaisia ohjelmointityöpajoja tytöille ja naisille ympäri maailmaa.

Digitalisaatio ja tekoäly mullistavat elämäämme nopeammin kuin osaamme kuvitella. Tekoäly on avainasemassa Suomen kilpailukyvyn kehittämisessä. Sitä ei kuitenkaan voi ymmärtää ilman matematiikkaa. Oikeastaan kaikki teknologia pohjautuu tavalla tai toisella matematiikkaan. Meidän aikuisten pitäisi pohtia nyt, miten saisimme lapsemme, varsinkin tyttäremme, innostumaan teknologiasta ja matematiikasta. Ohjelmoinnin tuominen osaksi peruskoulujen matematiikan opetusta on ollut yksi viime vuosien hienoimmista avauksista asian suhteen.

Matematiikkaa pitäisi lähestyä käytännön kautta.

Sen sijaan, että matematiikkaa opetetaan turhan teoreettisesti, sitä pitäisi lähestyä kokeellisesti ja käytännön kautta. Monet tytöistä toivovat lisää käytännön harjoittelua tiedeaineisiin. Ammattitaitoiset opettajamme käyttävät sujuvasti digitaalisia apuvälineitä. Nyt olisi oleellista saada lapset tutkiskelemaan sekä apuvälineiden avulla että ilman niitä, miksi matematiikka opiskellaan ja miten se on läsnä jokapäiväisessä elämässämme.

Lasten ja nuorten tukemisen lisäksi on tärkeää, että tuemme teknologia- ja tiedeuran jo valinneita. Naisten ja miesten tasavertaisen kohtelun on oltava itsestään selvää. Myös me wärtsiläläiset haluamme kantaa kortemme kekoon tässä asiassa. Teemme erittäin aktiivista oppilaitosyhteistyötä alakoulusta alkaen, ja kuulumme muun muassa Women in Tech -verkostoon, jonka tavoitteena on innostaa naisia teknologia-alalle. Vaasassa alueen yritykset nostavat kanssamme toimialan profiilia esimerkiksi TEKNOTET-ohjelmalla, jossa 9-luokkalaiset kuulevat opintomahdollisuuksista ja tutustuvat työhön käytännössä kolmessa eri yrityksessä.

Wärtsilä on tänään teknologiayritys, jonka merenkulku- ja energiaratkaisut pohjautuvat digitalisaatioon ja tekoälyyn. Menestyksemme on täysin riippuvainen siitä, että meille tulee töihin matematiikan ja teknologian hallitsevia nuoria. Tulemme jatkossakin vaalimaan yhteistyötämme koulutuslaitosten kanssa ja varmistamaan, että myös naisilla on houkutteleva urapolku teknologian saralla yrityksessämme.

 

Jaakko Eskola

Konsernijohtaja

Wärtsilä Oyj

@jaakko_eskola

Aiheeseen liittyvää