Jenni Pitkänen

Olen ennakkoluuloinen – miten sitten rakennan avointa työkulttuuria?

|
Johtava asiantuntija Jenni Pitkänen

Minäkö ennakkoluuloinen? Kyllä olen, ja niin olet sinäkin!

Ajattelepa vaikka, mitä sinulle tulee mieleen sanoista toimitusjohtaja, HR-asiantuntija, koodari tai assistentti. Mieleen tulee helposti ajatuksia muun muassa henkilön sukupuolesta, iästä ja ulkoisesta olemuksesta. Nämä ajatukset perustuvat aiempiin kokemuksiimme, oppimiimme asioihin, kulttuuriimme ja tapaamme puhua. Näistä asioista muodostuvat myös ennakkoluulomme, joita emme usein edes tunnista.

Ihmisen aivoille on ominaista kategorisoida ja luoda yleistyksiä. Se on tarkoituksenmukaista, jotta aivomme eivät huku erilaisiin pikkutietoihin. Aivojen tarkoitus on myös pitää meidät hengissä. Siksi pysymme mielellämme erossa kaikesta vieraasta, jota emme vielä tunne.

Monimuotoisuus tarkoittaa, että työyhteisössä on erilaisia ihmisiä. Inklusiivisuus tarkoittaa lisäksi sitä, että kaikilla työyhteisön jäsenillä on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa riippumatta heidän taustastaan ja henkilökohtaisista ominaisuuksistaan. Tutkimukset osoittavat, että yrityksen luovuudelle ja menestykselle on oleellista, että työyhteisö on mahdollisimman monimuotoinen. Tulevaisuudessa tämä tulee korostumaan vielä entisestään.

On tunnistettava tiedostamattomat ennakkoluulot.

Monimuotoisen ja inklusiivisen työyhteisön rakentamisen edellytys on, että tunnistamme tiedostamattomat ennakkoluulot. Mutta miten se tehdään?

Vaikka olemme lähtökohtaisesti aivojemme toiminnan vuoksi ennakkoluuloisia, olemme kuitenkin myös älykkäitä olentoja. Meillä on mahdollisuus tietoisesti pohtia asioita, sillä meillä on metakognitiivisia taitoja eli kyky tulla tietoiseksi omista ajatuksistamme. Yhteinen keskustelu niin työpaikoilla kuin yhteiskunnallisestikin on tähän hyvä lähtökohta.

Tarvitaan rohkeutta avoimesti ja rohkeasti tarkastella, miten meidän työyhteisössämme on tapana toimia, puhua ja puuttua huomaamiimme epäkohtiin. Onko kaikilla työyhteisön jäsenillä riittävän turvallinen olo, että epäkohdat uskalletaan tuoda esiin ja niille aktiivisesti tehdään jotakin?

Tuotekehityskin tarvitsee erilaisuutta.

Tärkeää on myös tunnistaa mahdolliset vääristymät yrityksen käytännöissä esimerkiksi HR-prosesseissa, markkinoinnin käyttämissä sana- ja kuvavalinnoissa ja vaikkapa tuotekehitysprosessissa. Vai miltä kuulostaa automaattinen saippua-annostelija, joka ei tunnista ruskeaihoista kättä ollenkaan?

Monimuotoisen työyhteisön ja inklusiivisen yrityskulttuurin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Se on kuitenkin välttämätöntä niin yrityskulttuurien kehittämisen kuin yritysten kasvumahdollisuuksien parantamiseksi. Se on jatkuva oppimisprosessi, jolla luomme parempaa yhteistä työelämää.
 

Teknologiateollisuuden jäsenyritys, katso koulutuksemme monimuotoisuudesta ja inklusiivisuudesta.

 

Jenni Pitkänen

Johtava asiantuntija, työelämän kehittäminen
050 430 3181
jenni.pitkanen@teknologiateollisuus.fi