Onko koulutusjärjestelmä muka yritysten tarpeita varten! No onhan se

Leena Pöntynnen, Teknologiateollisuus

Onko koulutusjärjestelmä muka yritysten tarpeita varten! No onhan se

14.2.2020 klo 8.58 |
Leena Pöntynen

Kirjoitin somekeskustelussa, että jatkuvan oppimisen keskustelu on pitkälti keskittynyt osaamisen kehittämisen tarjonnan laajentamiseen sekä yksilön näkökulmaan, mutta ongelma on, että nämä eivät vastaa yritysten tarpeita. Kommenttini sai muutaman pillastuneen vastaanoton: "Onko koulutusjärjestelmä mielestäsi muka yritysten tarpeita varten?" Hetken pohdittuani totesin, että kyllä, jatkuvan oppimisen tarkoitus on nimenomaan tuottaa taitoja, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin ja edistävät liiketoiminnan tavoitteita.

Tilastoitavat koulutuspäivät tai koulutukseen käytettävä raha eivät ole oikeita mittareita, kun pohditaan, kuinka vaikuttavaa jatkuva oppiminen on. Näitä mittareita olisivat pikemminkin opitut taidot, uuden osaamisen soveltaminen ja uudet avaukset yrityksissä tai kehitettyjen ideoiden soveltuvuus ja kaupallistaminen. Nämä ovat myös syitä, miksi yrityksen kannattaa nostaa osaamisen strategiansa keskiöön

Tarvitaan valtava loikka, jossa työntekijät pystyvät kehittämään osaamistaan läpi koko työuransa.

Yritykset nimeävät osaajien saamisen yhdeksi merkittävimmistä kasvunsa esteistä. Töitä on, mutta mistä saadaan osaajia tekemään ne työt? Teknologiateollisuuteen tarvitaan vuosittain 13 400 uutta osaajaa.  Kun vielä kymmenkunta vuotta sitten teknologiateollisuuden työntekijöistä 40 prosenttia oli korkeakoulutettuja ja kuusikymmentä prosenttia ammatillisesti koulutettuja, ovat luvut nyt kääntymässä toisin päin.

Korkeakoulutettujen osuus työntekijöistä kasvaa koko ajan, sillä valtaosa uusista rekrytoitavista on korkeakoulutettuja. Tutkintokoulutusjärjestelmä yksinään ei pysty vastaamaan tähän haasteeseen. Tarvitaan valtava loikka, jossa työntekijät pystyvät kehittämään osaamistaan läpi koko työuransa, koska osaamisen tulee kasvaa jokaisella koulutustasolla.

Jatkuvan oppimisen järjestelmän tulee mahdollistaa monenlaisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen.

Yritysten tarpeet muuttuvat ja vaihtelevat yritysten koon ja tilanteiden mukaan. Tarjonnan tulisi vastata yritysten tarpeita paitsi reaaliaikaisesti myös ennakoiden. Siksi jatkuvan oppimisen järjestelmän tulee mahdollistaa monenlaisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen. Sitran tuore yliasiamies Jyrki Katainen totesi jatkuvan oppimisen kansalaiskyselyn julkistamistilaisuudessa: ”One size does not fit all.”

Yritysten on kuitenkin hankala löytää tarpeidensa mukaisia koulutuksia koulutusjärjestelmän tarjonnasta. Yritysten ja koulutusjärjestelmän välillä ei ole riittävää osaamista ja vuoropuhelua tarpeiden tunnistamiseen eikä niihin vastaavien koulutusten järjestämiseen.

Ymmärrys tarpeista syntyy yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten vuoropuhelusta ja yhdessä tekemisestä.

Ymmärrys tarpeista syntyy yritysten, korkeakoulujen ja oppilaitosten vuoropuhelusta ja yhdessä tekemisestä. Kumppanuudesta sopiminen tekee yhteistyöstä jatkuvaa ja systemaattista. Olemme tukeneet ammatillisia oppilaitoksia tekemään viime vuonna 100 kumppanuussopimusta teknologiayritysten kanssa. Nyt haluamme auttaa myös korkeakouluja luomaan itselleen ja yrityksille sopivia yhteistyön muotoja. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti tänään jatkuvan oppimisen raporttinsa “Uudistuminen lähtee osaamisesta – Jatkuva oppiminen yritysten arkea”, jossa kerrotaan kuuden yrityksen näkökulma jatkuvaan oppimiseen. Teknologiateollisuuden yrityksistä osaamisen kehittämistä esittelee Kone, jossa jatkuva oppiminen on kaikkea muuta kuin yksittäisiä koulutuspäiviä! Koneen henkilöstön kehittymisestä vastaava johtaja Tiina Takala kertoo, miten Koneella kehitetään rikkaampia mittareita, kuten kuinka monella on tarvittavia uusia taitoja, löytyykö osaajia kriittisiin projekteihin, miten osaaminen näkyy toiminnan laadussa ja ennen kaikkea, jokaiselta kysytään: Paljonko satsaat osaamisesi kehittämiseen viikoittain?

Lisätietoja:

Koulutusjohtaja Leena Pöntynen, puh: 040 130 6113, leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi, twitter: @leenapontynen

Lisää aiheesta:

Jatkuvassa oppimisessa huomioitava yritykset merkittävänä voimavarana 

Teknologiateollisuuden näkökulmia tekniikan korkeakoulutukseen: Työtä on – mistä osaajat?

Teknologiateollisuuden Koulutus ja osaaminen -linjaus 2018: 9 ratkaisua Suomelle