Jatkuvassa oppimisessa huomioitava yritykset merkittävänä voimavarana 

Jatkuvassa oppimisessa huomioitava yritykset merkittävänä voimavarana 

shutterstock_432009058.jpg
Suomi kohtaa OECD:n mukaan työelämän todellisen murroksen ensimmäisenä maana maailmassa. Osaamisen kehittämisessä on huomioitava yritysten tekemät panostukset sekä niiden tarpeet osaamiseen liittyen.

Teknologiateollisuusyrityksiin rekrytoitavista jo 60 prosentilla tarvitaan korkeakoulututkinto tai sitä vastaava osaaminen. Osaaminen on menestyksemme edellytys, ja sitä kehitetään yrityksissä joka päivä. Yritysten panostukset sekä tarpeet osaamiseen liittyen jäävät kuitenkin tilastoinnissa ja selvityksissä pimentoon. Tämä tulee huomioida jatkuvan oppimisen kehittämisessä. 

Jatkuvan oppimisen on mahdollistettava yritysten tarpeisiin vastaavan osaamisen kehittäminen ketterästi, joustavasti ja ennakoiden. 

  • Tarvelähtöisyys: Yritysten tarpeet muuttuvat ja vaihtelevat yritysten koon ja tilanteiden mukaan. Tarjonnan tulee vastata yritysten tarpeita reaaliaikaisesti ja ennakoiden. 

  • Muuntautuvuus: Järjestelmän tulee tarjota monenlaisia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen.  

-> TOIMENPIDE: Luodaan korkeakoulujen ja yritysten välille toimivat kumppanuusmallit, joilla lisätään yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä TKI-toiminnassa. 

Ihmisten eri tavoin kartuttama osaaminen on tunnistettava ja tunnustettava, jotta yritysten on helpompi löytää tarvitsemansa osaajat.  

  • Digitaalisuus: Ihmisten osaamisen ja yritysten osaamistarpeiden kohtaaminen on mahdollistettava digitaalisesti.  

  • Osaamisen sertifiointi: Sertifikaattien yleistyessä tarvitaan työkaluja sertifikaattien olemassaolon ja päivittämisen hallitsemiseksi. Osaamisen sertifiointi ja osaamisen tunnistamisen työkalut tulee suunnitella laajennettaviksi myös kansainvälisten osaajien rekrytointiin.  

-> TOIMENPIDE: Toteutetaan oppimisen digitaaliset toimintaympäristöt ja avataan oppimisen kansalliset tietovarannot korkeakoulujen yhteisen digivision mukaisesti siten, että korkeakoulujärjestelmästä kehittyy joustava jatkuvan oppimisen alusta. Varmistetaan vision toteuttamiseen riittävä rahoitus. 

Yritykset nostavat osaamisen ja oppimisen strategiseksi valinnakseen kehittääkseen kilpailukykyään nopeasti muuttuvassa maailmassa.  

  • Kulttuuri jatkuvaa oppimista tukevaksi: Kannustetaan yrityksiä kehittämään määrätietoisesti yrityksen monimuotoisuutta, työntekijäkokemusta, työnantajakuvaa ja valmiutta kv-rekrytointeihin.  

  • Osaaminen strategiaksi: Menestyvät yritykset sisällyttävät osaamisen kehittämisen ja osaamistarpeen ennakoinnin liiketoiminnan strategiaan.  

-> TOIMENPIDE: Teknologiateollisuus ja Kasvuryhmä Ry aloittavat kasvuohjelman, jolla herätetään yrityksiä nostamaan osaaminen strategiseksi kysymykseksi ja vahvistamaan rooliaan osaajatarpeen ratkaisemisessa. 

Lisää aiheesta:  

Diasarja: Jatkuvan oppimisen tilannekuva uudelle vuosikymmenelle

Selvitys 2019: Työtä on – mistä osaajat?  Teknologiateollisuuden näkökulmia tekniikan korkeakoulutukseen: 

Lisätietojat: 

Johtaja Laura Juvonen, kasvu ja osaaminen, puh. 040 589 6263, laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi  

Koulutusjohtaja Leena Pöntynen, puh. 040 130 6113, leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi