Oppia ikä kaikki – ajatus nyt ajankohtaisempi kuin koskaan

|
Kimmo Alkio

Historiamme on sarja uusien innovaatioiden ja teknologioiden vauhdittamia vallankumouksia, jotka ovat vieneet ihmiskunnan kehitystä eteenpäin. Jokaiseen murroskohtaan on liittynyt merkittävä osaamisen, taitojen ja kyvykkyyksien muutos.

Parhaillaan eletään digitalisaation ja datan aikakautta, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkiin toimialoihin ja yhteiskunnan toimintoihin. Tiedossa olemme työstäneet keskeisenä ajatusta ”dualiteetista”; siitä, miten organisaatioiden on samanaikaisesti optimoitava perinteistä liiketoimintaansa ja innovoitava uutta. Tämä sopii varsin hyvin kuvaamaan myös murrosvaiheen synnyttämää osaamishaastetta: olemassa olevan knowhow'n rinnalle on kartutettava aktiivisesti uutta.

Aktiivisuus – monin paikoin pikemminkin proaktiivisuus – on avainasemassa tässä kehityksessä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla, sillä kaikkien toimialojen murros ja globaali teknologiakehitys etenevät vauhdilla. Vaikutuksia työelämään ja osaamisen kehittämiseen puntaroidaan tällä hetkellä etenkin tekoälyn osalta sen tehokkuuden ja laajojen sovellusmahdollisuuksien johdosta. Kuten aiemmissa teknologisissa murroksissa, tietyntyyppisiä työtehtäviä tulee eittämättä siirtymään koneiden tehtäväksi, mutta aivan yhtä varmasti syntyy myös runsaasti uusia työmahdollisuuksia, muun muassa digiosaamisen kasvavan kysynnän myötä. Esimerkiksi Suomessa teknologiayritykset tarvitsevat yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä, yksinomaan ict-osaajiakin 11 400.

Osaajien huomiosta kilpaileminen haastaa organisaatiota miettimään toimintansa merkityksellistä ydintä ja toimintakulttuuriaan.

Kun käytännössä kaikki organisaatiot muuttuvat teknologiataloiksi, kysyntä samankaltaisista osaamisista kasvaa. Samaan aikaan teknologiakehitys luo uusia työn tekemisen sekä hakemisen tapoja, mistä esimerkkinä alustatalous, gig economy sekä erilaiset vertaisverkostot. Kokonaisuutena osaajien huomiosta kilpaileminen haastaa organisaatiota, mielestäni monessa mielessä varsin hyvällä tavalla, miettimään ja konkretisoimaan toden teolla toimintansa merkityksellistä ydintä (purpose) sekä toimintakulttuuriaan. Tätä työtä on myös Tiedossa viime vuosina tiiviisti tehty; panostamme avoimeen yrityskulttuuriin, hyvään tiimityöhön ja johtajuuteen sekä jatkuvaan oppimiseen. Olemme myös käynnistäneet organisaatiosiiloja rikkovia osaajaverkostoja ja asiantuntijayhteisöjä vastaamaan niin asiakastarpeisiin kuin osaltaan myös osaamisen kehittämisen haasteisiin.

Yhteistyö ja siilojen rikkominen on tärkeää myös koko Suomen näkökulmasta. Uudet merkittävät innovaatiot ja disruptiot syntyvät usein perinteisten toimialojen ulkopuolella, tai vähintäänkin uudenlaisten yhteistyökuvioiden vauhdittamina. Eri toimialoja yhdistävästä kehityksestä esimerkkinä vaikkapa maksamisen kehittyminen, jossa on otettu viime aikoina harppauksia eteenpäin eri toimijoiden kuten pankkien ja rahaliikennelaitosten, vähittäiskaupan ja yksityisyrittäjien sekä tietysti meidän kuluttajien näkökulmasta.

Omaa uutta opintopolkua kannattaa  lähteä rohkeasti kulkemaan.

Tässä toimintaympäristömme laajassa ja moniulotteisessa murroksessa syntyy ainutlaatuisia mahdollisuuksia – ja tarpeita – uuden oppimiseen. Näiden mahdollisuuksien huomaaminen ja hyödyntäminen vaatii itse kultakin positiivista uteliaisuutta, mutta myös nöyryyttä: kun on toiminut omalla alallaan vuosia, voi olla vaikea nähdä tarvetta opiskella lisää – tai oivaltaa, mistä aloittaa. Omaa uutta opintopolkua kannattaa kuitenkin lähteä rohkeasti kulkemaan, sillä samalla tiellä on yllättävän moni ja verkko on täynnä hyviä vinkkejä sekä matalan kynnyksen materiaalia. Useiden eri opintopolkujen kautta pääsee seuraamaan eri alojen huippuosaajien oppeja ja luentoja, mikä tekee oppimisesta hyvin itseohjautuvaa ja motivoivaa. Tähän olen henkilökohtaisesti innolla tarttunut ja esimerkiksi suorittanut valtaosan oman yrityksemme "Learning as a Lifestyle" -kursseista, aiheina muun muassa Design Thinking, Advanced Analytics ja tekoäly.

"Oppia ikä kaikki" on sanonta, joka pitää tänä päivänä todella paikkansa. Yhtä lailla totta on, että nuorissa on tulevaisuus. Teknologia-alalla tulemme tarvitsemaan runsaasti sitä osaamista ja asennetta, jota tulevat sukupolvet tuovat tullessaan työelämään. Tukeaksemme yhteiskunnan kokonaisvaltaista kehitystä tulee meidän myös rakentavasti yhdistää uudet opit ja vuosien varrella hankittu teollinen osaaminen. Näin kiihdytämme laajasti yhteistä oppimista ja onnistumista.  

Kimmo Alkio

Tieto Oyj​:n toimitusjohtaja,

Teknologiateollisuus ry:n varapuheenjohtaja