Leena Pöntynen, Teknologiateollisuus

Osaamisdatan hyödyntäminen etenee kokeilu kokeilulta: seuraavaksi luvassa ”Amispulssi” sekä syväsukellus teknologia-alan nouseviin osaamisiin

|
Leena Pöntynen

Osaamisdatasta puhutaan varsin vähän koulutuspoliittisessa keskustelussa, vaikka kyllä kannattaisi! Osaamisdata kuvaa ihmisten osaamisia, organisaatioiden osaamistarpeita ja oppilaitosten osaamistarjontaa. Sitä saadaan koottua esimerkiksi työpaikkailmoituksista, ihmisten julkisista ansioluetteloista tai opetussuunnitelmista.

Olemme koonneet ajatuksia osaamisdatasta ja ensimmäiset kokeilut Osaamisdatan playbookiin, josta saimme viime vuonna Vuoden ennakointiteko -palkinnon. Ja lisää on tiedossa: edistämme osaamisdatan hyödyntämistä jo tänä syksynä uusilla kokeiluilla!

Parhaimmillaan osaamisdata voisi olla yhdistävä tekijä, joka auttaa eri toimijoita ohjautumaan suuntaan, jossa koko Suomen osaamistaso kasvaa ja kehittyy vauhdilla. Yhteisesti ymmärretyn osaamisdatan avulla esimerkiksi koulutuksen järjestäjät ja yritykset voivat joustavasti kommunikoida osaamistarpeista, kun uutta koulutustarjontaa luodaan.

Vastaavasti tekoälyn järjestämä osaamisdata tarjoaa meille jokaiselle datapohjaisia apuvälineitä oman osaamisen kehittämisen tueksi.

Osaamisdatan hyödyntämisessä on vielä paljon selvitettävää: Järjestelmät eivät vielä kunnolla “juttele keskenään”: ne eivät ymmärrä toistensa tuottamaa dataa, ja datan siirtäminen järjestelmien välillä on vaikeaa.

Pienillä kokeiluilla pääsemmekin parhaiten testaamaan, miten voisimme osaamisdataa hyödyntää. Tänä syksynä teemme uusia kokeiluja Teknologiateollisuudessa peräti kaksi:

  • “Amispulssissa” toistamme ammattikorkeakoulun kanssa tekemämme kokeilun: Vertaamme teknologiayritysten osaamistarpeita kahden ammatillisen tutkinnon, kone- ja tuotantotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan, tutkinnonperusteisiin. Näin saamme valtavan tärkeää tietoa siitä, vastaavatko nämä ammatilliset tutkinnot työelämän tarpeita. Tuloksia ruodimme sekä Opetushallituksen että teknologiayritysten ja tekniikan alan kouluttajien kanssa, ja viimeistään keväällä järjestämme asiantuntijaseminaarin tutkintojen kehittämisestä paremmin työelämää vastaaviksi.
  • Lisäksi Osaamispulssi sykähtää uudemman kerran: pääsemme seuraamaan, millaisia osaamisia osaamiskartoille on eri vuosina noussut, mitä sieltä poistunut ja mitä sinne kenties on kiipeämässä. Olemme saamassa uudenlaisia osaamiskarttoja digitalisaatio-, vähähiilisyys-, vety-, sekä  kone- ja metallituoteteollisuuden osaamisista. Millaisia uudenlaisia mahdollisuuksia tunnistetut osaamistarpeet tarjoavatkaan? Tähän keskusteluun kutsumme koko koulutuspolitiikan kentän. Tuloksia lähitulevaisuudessa luettavissa Osaamispulssista.

Lisätiedot:
Johtaja Leena Pöntynen (osaamispolitiikka), puh. 040 130 6113, twitter: @leenapontynen

Lue myös: 
Uutinen: Teknologiateollisuuden osaamistarpeiden ennakointityö palkittiin vuoden ennakointitekona
Uutinen: Osaamisdata tarjoaa uusia mahdollisuuksia osaamishaasteiden ratkomiseen yhteiskunnassa: tuore julkaisu jakaa oppeja sen hyödyntämiseen
Teknoblogi: Nyt on tietoa osaamistarpeista! – Näin hyödynnät teknologia-alan Osaamispulssi.fi-sivustoa