Vuoden ennakointiteko
Uutinen

Teknologiateollisuuden osaamistarpeiden ennakointityö palkittiin vuoden ennakointitekona

Asiantuntijaraati myönsi Vuoden ennakointiteko -palkinnon Teknologiateollisuus ry:lle osaamistarpeiden ennakoinnin edistämisestä. Tunnustus jaetaan tulevaisuustiedon saatavuuden ja ennakointityön erityisestä edistämisestä.

Teknologiateollisuus ry teki vuonna 2021 toimialan osaajatarveselvityksen uudella tavalla, data-analytiikkaa ja tekoälyä hyödyntäen. Tulosten tulkintaan osallistui asiantuntijoiden lisäksi laaja joukko yritysten edustajia.

”Osaamisdatan tulkinta tekoälyn avulla oli avainasemassa siinä, että teknologiayritysten osaamistarpeista saatiin rakennettua aiempaa kattavampi ja ajantasaisempi kuva”, kertoo Teknologiateollisuuden osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen.  Osaamistarveselvityksen tulokset julkaistiin kaikkien hyödynnettäväksi Osaamispulssi-sivustolle.

Osaamisdata on dataa, joka kuvaa ihmisten osaamisia, organisaatioiden osaamistarpeita ja oppilaitosten osaamistarjontaa. Nykyaikaisen tekoälyn avulla osaamisdataa voidaan etsiä monipuolisesti eri lähteistä, kuten työntekijöiden ansioluetteloista, yritysten työpaikkailmoituksista, koulutuksen järjestäjien kurssioppaista ja tieteellisistä julkaisuista.  

Teknologiateollisuus on kumppaneidensa kanssa kokeillut osaamisdatan hyödyntämistä myös muihin osaamishaasteisiin esimerkiksi yritysten osaamisen ja ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan kehittämisessä. Kokeilujen opit on koottu Osaamisdatan playbookiin.

Vuoden ennakointiteko

Leena Pöntynen vastaanotti Vuoden ennakointiteko -palkinnon valtakunnallisessa alue-ennakoinnin seminaarissa Kajaanissa. Palkinnon luovutti aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas Kainuun liitosta.

”Teknologiateollisuus ry on edistänyt osaamistarpeiden ennakointia modernilla tavalla datalähtöisesti ja tekoälyä hyödyntäen rohkeiden kokeilujen kautta. Osaamispulssi ja Osaamisdatan playbook -kokonaisuus ovat näistä erinomaisia esimerkkejä. Teknologiateollisuus ry etsii aktiivisesti ratkaisuja osaajapulan ja kohtaanto-ongelmien haasteisiin, joita työelämän murros ja nopeasti muuttuvat osaamistarpeet vauhdittavat”, sanotaan palkinnon perusteluissa.

”Kun meillä on dataan pohjautuvaa tietoa niin osaamistarpeista kuin koulutustarjonnasta, pystymme aiempaa paremmin edistämään näiden kohtaamista. Toivon, että osaamisdataa hyödynnetään jatkossa tehokkaasti osaamiskentän eri toimijoiden vuoropuhelun tukena. On hienoa saada tämän tunnustuksen muodossa tukea tälle työlle”, kiittää Pöntynen.

Vuoden 2022 ennakointiteko -tunnustus myönnettiin valtakunnallisessa alue-ennakoinnin seminaarissa Kajaanissa 20.5.2022. Asiantuntijaraadissa oli mukana työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston kanslian edustajien lisäksi Kainuun ELY-keskus ja Kainuun liitto.

Vuoden ennakointiteko -tunnustus myönnetään taholle tai henkilölle, joka on merkittävällä tai erityisellä tavalla edistänyt tulevaisuustiedon saatavuutta tai hyödyntämistä, kehittänyt laajasti sovellettavia ennakointikäytäntöjä tai edistänyt ennakointityötä.

Lue myös:
Osaamisdata tarjoaa uusia mahdollisuuksia osaamishaasteiden ratkomiseen yhteiskunnassa: tuore julkaisu jakaa oppeja sen hyödyntämiseen

Osaamistarpeet: Osaaminen ja osaajien saatavuus ovat yrityksille ratkaisevia tekijöitä