juuso_pajunen_poyry_gec_2.jpg

Sormella osoittelu ei ratkaise ilmastokysymyksiä

|
Juuso Pajunen

Ilmastonmuutos on jättimäinen haaste, jonka ratkaisemiseksi koko yhteiskunnan on ponnisteltava. Muiden syyttelyn sijaan olisi niin yritysten, päättäjien kuin kuluttajienkin syytä keskittyä omiin tekoihinsa.

Viimeistään IPCC:n syksyllä julkaistu raportti todisti ilmastonmuutoksen hillitsemisen vaativan tekoja välittömästi eikä myöhemmin. Rohkeat poliittiset päätökset, yritysten ilmastoteot, uudet innovaatiot tai vastuullinen kuluttaminen eivät yksinään pelasta maailmaa, vaan kaikkia näitä tarvitaan. Ja teoilla alkaa olla kiire.

Syyskuussa Pöyryn julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä suurin vastuu hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä on poliitikoilla ja yrityksillä. Vain 8 % vastaajista sälytti suurimman vastuun yksityishenkilöille. Sen sijaan kun kysyimme samaa marraskuussa Carbon Clash -seminaariimme osallistuneilta yrityspäättäjiltä, vastuu sälytettiin vahvemmin poliittisille päätöksentekijöille ja huomattavasti vahvemmin yksityishenkilöille. Yrityspäättäjistä peräti 24 % ajatteli, että suurin vastuu on yksityisillä kansalaisilla. Tulokset osoittavat, että ilmastokysymyksistä puhuttaessa meillä ihmisillä on tapana osoittaa sormella muita ja siten vähätellä omaa vastuutamme.

Globaalin ilmastokriisin ratkaisussa poliittisten päätösten rooli on toki suuri. Yrityspäättäjien odotukset poliittisille päätöksentekijöille ovat selkeä viesti liike-elämältä, että nyt tarvitaan kokonaisvaltainen, globaali suunnitelma päästöjen vähentämiseksi. Maakohtaiset suunnitelmat eivät enää riitä, vaan tarvitaan kansainvälistä, maiden rajat ylittävää yhteistyötä. Siinä poliittiset päättäjät ovat avainasemassa.

Ratkaisuun tarvitaan myös merkittäviä innovaatioita, ja niitä syntyy ensisijaisesti yrityksissä.

Ratkaisuun tarvitaan kuitenkin myös merkittäviä innovaatioita, ja niitä syntyy ensisijaisesti yrityksissä. Yrityksistä on löydyttävä tahtoa ja uskallusta tehdä rohkeita päätöksiä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, sillä vain siten meillä on tulevaisuudessakin maailma, jossa yritystä ylipäänsä on mielekästä pyörittää. Lyhytnäköisten pikavoittojen tie nousee nopeasti pystyyn. Kestävät, pitkälle tulevaisuuteen katsovat päätökset ovat yrityksille ainoa järkevä ratkaisu, myös taloudellisesti.

Maapallomme luonnonvaroja kuluttaa kuitenkin yli 7,5 miljardia ihmistä, ja luku kasvaa hurjaa vauhtia. Yksinkertaisimmillaan jokainen voi vaikuttaa ilmastopäästöihinsä kiinnittämällä huomiota siihen, miten kuluttaa, miten lämmittää, miten liikkuu ja mitä syö. Vaikka omat valinnat matkakohteiden, ruuan, lämmitysmuodon, vaateostosten tai päivittäisen liikkumisen suhteen tuntuisivat vähäpätöisiltä, ilman yksityisen kulutuksen merkittävää vähentämistä ja siirtymistä kestävään ja vastuulliseen kuluttamiseen ilmastonmuutosta ei selätetä. Siksi meidän jokaisen on otettava vastuu omista valinnoistamme.  Haastankin teistä jokaisen mukaan ilmastotalkoisiin ja lupaan itse vähentää lihansyömistä merkittävästi, syön jatkossa puolet vähemmän punaista lihaa. Mitä SINÄ teet?

Konsultointi- ja suunnittelupalveluiden rooli ilmastotalkoissa on merkittävä. Pöyry juhli viime vuonna 60-vuotista taivaltaan, ja otimme juhlavuoden teemaksi ilmastonmuutoksen ja hiilikysymykset. Tuemme asiakkaitamme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä erityisesti biopohjaisten ratkaisujen ja kiertotalouden, kestävän metsätalouden, hiilivapaiden energiajärjestelmien, kestävien liikenneratkaisujen sekä ruuantuotannon ja pakkausalan palveluiden kautta.

Juuso Pajunen
toimitusjohtaja, Pöyry Finland Oy