Tiedote

Kasvuvoimakartoitus 2019: Yritykset halukkaita kasvamaan – rekrytointihaasteet kasvun suurimpana esteenä

46 % vastanneista teknologiayrityksistä tavoittelee yli 10 % kasvua. Suurimpana esteenä kasvutavoitteiden saavuttamisessa nähdään osaavan työvoiman saatavuus ja haasteet henkilöstön rekrytoinnissa, selviää Teknologiateollisuus ry:n teettämästä vuoden 2019 Kasvuvoimakartoituksesta. Kasvukykyiset ja -hakuiset yritykset tekevät asioita hyvin kautta linjan – kasvun asenne on nähtävissä kaikkialla.

Kasvuvoimakartoitus toteutettiin verkkokyselynä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tammi-huhtikuussa 2019. Yrityksen kasvunäkemyksiä ja -kyvykkyyttä kartoittaneeseen kyselyyn vastasi 224 henkilöä yhteensä 157:stä eri yrityksestä. Kasvuvoimakartoitus on työkalu yritysten oman toiminnan analysoimiseen ja kasvun tukemiseen. 

”Halusimme kartoittaa yritysten kasvukyvykkyyksiä, sillä osaaminen on yrityksille strateginen kysymys. Osaamisen kehittäminen ja yritysten osaamistarpeiden ennakointi ovat yhä tärkeämpi osa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvun rakentamista”, sanoo Teknologiateollisuuden kasvun ja osaamisen johtaja Laura Juvonen

Kasvuvoimakartoituksesta käy ilmi, että esimerkiksi jatkuva kehittäminen, kasvuhakuinen myynti sekä omistajien ja johdon sitoutuminen kasvutavoitteisiin ovat kasvua tukevia toimintatapoja, joita soveltavat yritykset ovat onnistuneet kasvussa muita paremmin.   

”Näillä yrityksillä on myös selkeästi kovemmat kasvutavoitteet. Kasvukykyiset ja -hakuiset yritykset tekevät asioita hyvin kautta linjan, kasvun asenne on nähtävissä kaikkialla”, Kasvuvoimakartoituksen toteuttanut Juha Usva Straquest Oy:stä kertoo. 

Kartoituksesta selviää, että yrityksen koolla ja kasvun asenteella sekä kasvua tukevilla toimintatavoilla näyttää olevan yhteys. Suuremmat yritykset arvioivat kasvua tukevien toimintatapojen olevan hyvin käytössä oman yrityksensä kohdalla. Yrityksen koko on myös sidoksissa kasvuhaasteiden kokemiseen: pienemmät yritykset pitävät haasteita suurempina. 

Yrityskulttuuriin, henkilöstöön ja organisaation toimivuuteen panostaminen kannattaa 

”Kulttuurin, henkilöstön kehittämisen sekä organisaation joustavuuden ja ketteryyden yhteys kasvusaavutuksiin ja -tuloksiin on selvä. Henkilöstöön ja organisaation toimivuuteen panostavien yritysten kasvutulokset ovat parempia, ja niiden tavoitteet ovat korkeammalla kuin verrokkiyritysten”, Teknologiateollisuuden Juvonen kertoo.  

Kasvuhakuiset yritykset panostavat enemmän digitalisaatioon, niin toimintojen kehittämisessä kuin investoinneissakin 

”Kartoituksesta selviää, että vaikka kyse on teknologiayrityksistä, digitalisaatioon ja teknologiaan liittyvät arvioinnit ovat kautta linjan heikompia kuin kartoituksen muilla alueilla. Kasvuhakuiset yritykset panostavat kuitenkin selvästi enemmän digitalisaatioon, niin toimintojen kehittämisessä kuin suunnitelluissa investoinneissakin. Eniten teknologiapanostuksia on suunnitteilla tuotantoon sekä toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmiin”, Usva kertoo.   

Kasvuvoimakartoituksen mukaan suuremmat yritykset uskovat ymmärtävänsä paremmin uusien teknisten ratkaisujen mahdollisuudet liiketoiminnan uudistamisessa. Suuremmat yritykset myös suunnittelevat teknologiapanostuksia selvästi pieniä yrityksiä enemmän. Arviot digitalisaation hyödyntämiseen liittyen eivät muutoin juurikaan eroa pienten ja suurempien yritysten välillä. Vaikka tekoäly ja koneoppiminen ovat julkisuudessa paljon esillä, siihen suunnitellut panostukset ovat vielä suhteellisen vähäisiä. 

Asiakaslähtöisissä toimintatavoissa on vielä kehitettävää  

Kartoituksessa yritykset arvioivat, että asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tarpeiden tyydyttäminen on toiminnan ydin. Silti yritysten asiakaslähtöisissä toimintatavoissa on vielä kehittämistä. Kartoituksen mukaan esimerkiksi asiakaslähtöinen ja nopea tuote- ja palvelukehitys sekä organisaation sisäinen ja ulkoinen yhteistyö asiakasarvon kasvattamiseksi ovat yhteydessä toteutuneeseen ja tulevaisuuden arvioituun kasvukykyyn.   

Kasvuvoimakartoitus on työkalu Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille. Kartoituksen avulla yritys saa tukea oman toiminnan analysoimiseen ja kasvun tukemiseen. Työkalu on avoinna vuoden 2019 loppuun asti. Mikäli olet kiinnostunut työkalusta, ota yhteys Piia Simpaseen, piia.simpanen@teknologiateollisuus.fi.

Kasvuvoimakartoitus on ladattavissa täältä.

Lisätiedot: 

Laura Juvonen
Johtaja, kasvu ja osaaminen 
Teknologiateollisuus ry 
laura.juvonen@teknologiateollisuus.fi 
040 589 6263 

Juha Usva 
Kasvuvoimakartoitus 
Straquest Oy 
juha.usva@straquest.com,  
040 579 5207 

Piia Simpanen 
Kasvuohjelmien päällikkö 
Teknologiateollisuus ry 
piia.simpanen@teknologiateollisuus.fi  
040 019 9399