Minna Helle
Tiedote

Minna Helle: Työpaikoilla tarvitaan vallan uusjako

15.6.2021 klo 9.00
Teknologiateollisuus ry haastaa kaikki työpaikat työkulttuurien kehittämiseen ja uusien toimintatapojen omaksumiseen. Työn murroksen keskellä valtaa ja vastuuta on jaettava työpaikoilla uudelleen. Esimiesten on luovuttava heille kertyneestä vallasta ja sallittava työntekijöiden roolin kasvaminen. Työntekijöiden on puolestaan kyettävä oman työnsä johtamiseen ja entistä suurempaan vastuuseen omasta työstään.

– Teknologiayritysten menestyksen tekevät ihmiset. Tästä syystä Teknologiateollisuus haluaa olla toimialana edelläkävijä työelämän ja työkulttuurien uudistamisessa. Meillä on vahva tahto tehdä suomalaisesta työelämästä maailman paras. Emme tietenkään ajattele tekevämme sitä yksin. Matkaan tarvitaan työpaikoilla ihan kaikki, painottaa Teknologiateollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Minna Helle.

Hän puhui tiistaina Teknologiateollisuuden järjestämässä tilaisuudessa VALO – välähdyksiä työkulttuurien tulevaisuuteen. Tilaisuus on osa Teknologiateollisuuden hanketta, jonka tavoitteena nostaa keskiöön työkulttuurit. Teknologisen kehityksen vuoksi työelämässä on meneillään raju muutos, joka haastaa toimialan miettimään työntekijöiden ja johdon rooleja uudelleen. Kansainvälisessä kilpailussa pärjätään vain uudistumalla.

Helteen mukaan ihmiset voivat hyvin ja pystyvät luomaan uutta, kun työpaikoilla on moderni, ihmisläheinen ja osallistava työkulttuuri. Maailma, jossa esihenkilöt tietävät, mitä pitää tehdä ja kertovat siitä alaisilleen, on ohitse. Tietoa panttaamalla ei pärjää.

Työntekijöiden rooli on tulevaisuuden työelämässä yhä tärkeämpi. Teknologinen kehitys ei ratkaise yksin tuottavuusloikkia vaan muutoksen tekevät viime kädessä osaavat ihmiset. Uudet työkalut parantavat työsuorituksia vain, jos myös toimintatavat kehittyvät samalla.

– Teknologiaa voi kopioida, mutta uteliaisuuteen kannustavaa työkulttuuria ei. Tulevaisuuden työ on ennen kaikkea uuden oppimista, ja tieto syntyy avoimessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tarvitaan työtapojen muutosta, johtamisen muutosta. Tarvitaan uuden oppimiseen tähtäävä mindset. Avoimuus on paras keino luoda työkulttuuri, jossa kaikki uskaltavat sanoa näkemyksensä, jossa motivaatio on korkealla ja jossa syntyy uusia luovia ratkaisuja, Helle sanoi.

– Valitettavasti työelämän retoriikassa on yhä paljon vastakkainasettelua. Jotkut ajattelevat yhä, että työnantajan ja työntekijöiden intressien välillä on ainainen ristiriita. En ymmärrä tällaista ajattelua. Yritys tarvitsee osaavia ja motivoituneita työntekijöitä ja työntekijä puolestaan yrityksiä, jotka menestyvät ja voivat työllistää. Teknologiateollisuus ei voi menestyä maailmassa, jossa työnantajan ja työntekijöiden intressit olisivat vastakkaisia, Helle tähdensi.

Teknologiateollisuus haastaa työpaikat keskusteluun

Teknologiateollisuus haluaa satsata jatkossa entistä enemmän työkulttuurien kehittämiseen. Työn muutos koskettaa väistämättä jokaista. Sen vuoksi on tärkeää lisätä ymmärrystä uudenlaisesta työstä ja siitä, mitä se edellyttää johtamiselta. Yhtä oikeaa vastausta tuskin löytyy, sillä yritysten ja niiden henkilöstön tarpeet vaihtelevat. Selvää kuitenkin on, että johtaminen ei voi olla ”management by perkele” vaan sen vastakohta.

– Haastamme kaikki työpaikat, jotta siellä keskusteltaisiin yhdessä omalle työpaikalle sopivista toimintatavoista ja luotaisiin avoimeen vuorovaikutukseen ja uuden oppimiseen tähtäävää kulttuuria. Haluamme kannustaa yrityksiä myös uudenlaisiin työn organisointitapoihin, joista koronakriisin vauhdittama etätyö on yksi esimerkki. Työkulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen edellyttää työpaikoilla aitoa vuorovaikutusta, myös hiljaisten potentiaali tarvitaan esiin, Helle painotti.  

Inspiraatiota muutokseen voi hakea Teknologiateollisuuden tänään tiistaina julkaisemasta Valo – välähdyksiä tulevaisuuteen, näin työelämä uudistuu -julkaisusta. Siinä työelämän muutosta tarkastellaan kuudesta keskeisestä näkökulmasta teknologiayritysten kautta.

 

Minna Helteen puhe kokonaisuudessaan

*********

VALO–julkaisusta inspiraatiota

Teknologiateollisuuden tuore julkaisu VALO tarjoaa välähdyksiä työkulttuurin tulevaisuuteen. Lataa VALO-julkaisu ja katso myös teemaan liittyvä video täältä

Julkaisu käsittelee työn tulevaisuutta kuuden teeman kautta. Oman tarinansa kertovat Wärtsilä, Alfame, Relicomp, A-Insinöörit, Kuusakoski ja Kone.

 

Lisätiedot:
Minna Helle, puh. 050 341 4884

 

Teksti on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.