Tiedote

Sähkökriisiin on syytä miettiä pitkän tähtäimen ratkaisuja 

19.12.2022 klo 18.03
Sähkömarkkinamallia on syytä tarkastella pitkällä tähtäimellä. Tukitoimet tulisi kohdentaa tarkasti niille, jotka niitä eniten tarvitsevat. 

Hallitus kertoi hetki sitten tulevista esityksistään sähkön hinnoista kärsivien kotitalouksien tilanteen helpottamiseksi. Teknologiateollisuus ry kannustaa miettimään myös pidemmän tähtäimen ratkaisuja. 

– Paniikkiratkaisujen sijaan nyt tulisi pohtia toimien vaikutuksia huolella. Kaikkien toimien tulee kannustaa sähkön säästämiseen, jotta emme pahenna sähköpulaa. Jos lyhyen tähtäimen toimia tehdään, ne pitää kohdentaa niille kuluttajille ja yrityksille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat. Tämä on perusteltua myös julkisen talouden tasapainon ja velkaantumisen välttämisen näkökulmasta, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola

 

Markkinaehtoisuus on säilytettävä 

EU:n sähkömarkkinamallia on syytä uudistaa, jotta nykyisen kriisin kaltaisilta ongelmatilanteilta jatkossa vältyttäisiin. EU-komission odotetaan julkistavan ehdotuksensa uudeksi sähkömarkkinamalliksi vuoden 2023 alkupuolella.  

– Teknologiateollisuus on yhdessä Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n kanssa ideoinut sähkömarkkinamallin päivityksen, joka leikkaa tehokkaasti hintahuippuja säilyttäen kuitenkin aidon markkinaehtoisuuden. Mallissa 10 prosenttia kalleimmista tarjouksista erotettaisiin normaalin tarjouskilpailun jälkeen sähkön perushinnan muodostuksesta, ja kalleimman tuotannon aiheuttama lisähinta jaettaisiin tasan kaikille ostajille. Malli on hyvin lähellä nykyistä sillä erotuksella, että kallein tuotantomuoto ei enää suoraan määrittelisi asiakkaan maksamaa hintaa.  

Teknologiateollisuus painottaa, että uuden mallin tulee olla markkinaehtoinen ja teknologianeutraali. Näin varmistetaan toimiva kilpailu ja säilytetään kaikki energialähteet käytössä.  

– Markkinamallin tulee tuottaa hinnaltaan kohtuullista ja vakaata sähköä kaikille. Erittäin tärkeää on myös se, että yritysten ei tarvitse kantaa huolta mahdollisista sähkökatkoista sähköpulan vuoksi, Hirvola summaa. 

 

Myös yritykset vaikeassa asemassa 

EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten Liitto ja Suomen Yrittäjät julkaisivat perjantaina vaatimuksen kustannustuen kaltaisen tukimallin luomisesta myös yrityksille.   

– Vaikeassa asemassa ovat erityisesti paljon sähköä käyttävät valmistavan teollisuuden yritykset ja toisaalta monet pk-yritykset, joilla ei ole keinoja suojata sähkönhankintaansa tai pääsyä sähkön tukkumarkkinoille. Korkeasta hinnasta kärsivien yritysten tukeminen olisi perusteltua myös Suomen kilpailukyvyn kannalta, sillä vastaavia tukia jaetaan lähes kaikissa EU-maissa.  

Hirvolan mukaan Suomen pitkäaikaisen edun nimissä jokaisen on kuitenkin kannettava huolta valtiontaloutemme tasapainosta: 

– Kaikki mahdolliset tuet tulee mitoittaa ja kohdentaa oikein. Tuki tulee rajata koskemaan vain aidosti elinkelpoisia, kriteerit täyttäviä yrityksiä rajoitetun ajan. Tukien olisi hyvä olla takaus- ja lainapainotteisia, ja tavoitteena pitää olla mahdollisimman nopea paluu markkinaehtoiseen toimintaan.  

 

Lisää tietoa Teknologiateollisuuden ja Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n esittämästä mallista: 

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/selvitys-sahkon-hintaa-voidaan-alentaa-paivittamalla-sahkomarkkinamallia