stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_206015.jpg
Tiedote

Sähköliitto aloittaa jälleen järjestöpoliittiset työtaistelut

6.11.2019 klo 16.45
SAK:lainen Sähköliitto uhkaa jälleen järjestöpoliittisilla työtaistelutoimilla, jotta se saisi sopimusoikeuden ja luottamusmiesaseman teknologiateollisuuden työpaikoilla. Liitto ilmoitti keskiviikkona kuukauden pituisesta lakosta ja toistaiseksi jatkuvasta ylityökiellosta yli kymmenessä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksessä.

Sähköliiton lakko ilmoitettiin alkavaksi torstaina 21. marraskuuta ja päättyväksi torstaina 19. joulukuuta. Ylityökielto alkaa 7. marraskuuta ja on voimassa toistaiseksi.

– Sähköliiton toiminnalle ei löydy muuta motiivia kuin järjestöpoliittiset syyt. Työntekijöiden työehdoista ei ole kysymys. Lakolla uhittelu ja yritysten toiminnan vaarantaminen on vastuutonta. Yritysten näkymät ovat muutenkin heikkenemässä, sanoo Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Teknologiateollisuudessa sovelletaan ns. teollisuusliittoperiaatetta, jonka mukaan kaikki työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluvat ovat saman sopimuksen eli ns. metallin sopimuksen piirissä. Tätä sopimusta sovelletaan myös niihin noin tuhanteen Sähköliiton jäseneen, jotka työskentelevät teknologiayrityksissä. Metallin sopimuksen piirissä on kaikkiaan yli 90 000 työntekijää.

Liiton asemasta ja neuvotteluoikeuksien siirtymisestä Teollisuusliitolle sovittiin kaksi vuotta työriitojen sovittelussa. Sähköliitto järjesti tuolloinkin työtaisteluja oman valta-asemansa pönkittämiseksi. Toisin kuin Sähköliitto on julkisuudessa väittänyt, sähkömiesten työehtoihin ei tullut minkäänlaisia heikennyksiä eikä se ole Teknologiateollisuuden tavoitteena nytkään.    

Sähköliiton sopimus oli takavuosina ainoa poikkeus alalla noudatettavasta teollisuusliittoperiaatteesta. Seurauksena oli jatkuvia erimielisyyksiä, sillä töiden lomittumisen ja tehtäväkuvien monipuolistumisen takia sopimusten välistä rajaa oli vaikea määritellä.

– Teknologiateollisuuden tavoitteena on hyvä ja saumaton yhteistyö työpaikoilla. Isossakin yrityksessä voi olla vain yksi tai muutamia sähkömiehiä, ja he tekevät rinta rinnan työtä muiden työntekijöiden kanssa – kuten hitsaajien, sorvarien, levyseppien, asentajien, kokoonpanijoiden, koneenkäyttäjien ja automaatioasentajien. Tuottavuuden kehittämisen ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun kannalta on tärkeää, että yksi luottamusmies voi edustaa kaikkia työntekijöitä, Helle tähdentää.

Sähköliito sotkee keskustelua

Sähköliitto sotkee myös tietoisesti asiasta käytävää keskustelua. Teknologiateollisuus ry ei edusta sähköurakoitsijoita eikä halua millään tavoin puuttua Sähköliiton sopimusoikeuksiin sähköurakointityössä. Sähköurakointityötä koskevan työehtosopimuksen solmivat työnantajapuolelta Palta ja Sähkötekniset työnantajat STTA. Teknologiateollisuudella ei ole pyrkimyksiä laajentua tuolle tontille.

– Erimielisyys koskee vain sitä, että Sähköliitto haluaa järjestää työpaikoilla edunvalvontansa omalla työehtosopimuksella. Ei voi olla kuitenkaan niin, että ammattiliiton vähäinen jäsenmäärä toimialalla loisi työnantajaliitolle velvoitteen tällaisen sopimuksen tekemiseen. Sopimusrakenteidenkin pitää kehittyä, Helle sanoo.

Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen, puh. 040 060 8522
Työmarkkinajohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884