data
Tiedote

Suomalaisten tekoäly-yritysten parhaimmisto on jälleen listattu – yrityksissä kasvua koronasta huolimatta

Tekoälykiihdyttämön AI Landscape -listauksella on nyt 41 yritystä, jotka on valittu Suomessa toimivien, noin 300 tekoälyä kehittävän yrityksen joukosta. Listalle nousi 12 uutta yritystä. Mukaan valituille yrityksille tehdyn kyselyn mukaan koronakriisi on vaikuttanut niiden toimintaan kahtalaisesti: uusasiakashankinta ja tutkimus- ja kehitystyö ovat vaikeutuneet, mutta pandemia on synnyttänyt myös uutta liiketoimintaa.

Suomen Tekoälykiihdyttämö listaa puolivuosittain maan parhaat tekoäly-yritykset AI Landscape -listalle. 

Asiantuntijaraati valitsee listalle vain tiukat kriteerit täyttävät, ensisijaisesti tekoälyyn keskittyvät yritykset. AI Landscape julkistetiin nyt neljättä kertaa hieman tiukennetuilla kriteereillä. Listalla on kaikkiaan 41 yritystä ja 12 uutta tulokasta.  

AI Landscape -listaus

Koronakriisi koettelee, mutta digitaalisuuden kasvu näkyy myös uusina liiketoimintamahdollisuuksina 

AI Landscape -listaukseen yltäneille yrityksille tehtiin edelliskertojen tapaan kysely liiketoiminnan kehityksestä. Mukana oli myös kysymys koronakriisin vaikutuksesta toimintaan. Kyselyyn vastasi 24 yritystä.

“Näyttää siltä, että koronakriisi on vaikuttanut enemmän tuotefirma-kategoriaan, kun taas konsultoijien ja ratkaisuja tekoälysovellusten kehitykseen tarjoavien yritysten liiketoimintaa se on saattanut jopa piristää. Tämä seuraa yleistä pk-sektorin trendiä, jossa pienet yritykset ovat kärsineet eniten”, summaa Tekoälykiihdyttämön vetäjä Alexander Törnroth.   

Uusasiakashankinta on hankalaa poikkeustilanteessa, samoin ongelmaksi on noussut rahoituskierrosten jäädyttäminen ja jo sovittujen asiakasprojektien siirtyminen. Tutkimus- ja kehitystyö on paikoin hidastunut, millä voi olla kauaskantoisia seurauksia.  

Koronan myötä noussut digitaalisten työkalujen ja ratkaisujen hyödyntäminen on myös lisännyt tekoälysovellusten kysyntää. Korona on synnyttänyt uutta liiketoimintaa esimerkiksi diagnostiikassa hyödynnettäviin tekoälyratkaisuihin ja tilojen tarkkailuun liittyen.  

Kasvu jatkunut kriisistä huolimatta

Tällä hetkellä yritykset työllistävät yhteensä hieman alle 700 henkeä, mikä tarkoittaa noin 12 prosentin kasvua viime vuodesta. Kriisistä huolimatta valtaosa kyselyyn vastanneista tekoäly-yrityksistä aikoo rekrytoida tulevan vuoden aikana. Yleisin rekrytointitarve on 5–9 uutta henkilöä. Vastanneiden yritysten henkilöstöstä naisten osuus on 28 prosenttia ja yrityksissä on keskimäärin seitsemää eri kansalaisuutta. 

AI Landscape -listauksen yritysten liikevaihto yli kaksinkertaistui vuodesta 2017 vuoteen 2018. Vuonna 2019 yritykset ovat kasvaneet keskimäärin hieman alle 40 prosenttia. Kuluvan vuoden arvioidut liikevaihtoluvut osoittavat kasvun jatkuvan. Liikevaihdon mediaani on 1,8 miljoona euroa, ja liikevaihdon odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana keskimäärin 1,2 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi noin 50 miljoonan euron kokonaiskasvua. 

“Vaikka monet yritykset ilmoittavat osittaisesta kysynnän laskusta, ei se ainakaan vielä näy raportoiduissa luvuissa. Epävarmassa taloustilanteessa on tietenkin vaikea ennustaa tulevaa, mutta kriisin aiheuttama digitaalisten ratkaisujen kysyntä on myös ilahduttavasti vauhdittanut tekoälyn kysyntää”, Törnroth sanoo.  

Lisätietoja:

Alexander Törnroth 
+385 40 187 7353 
alexander.tornroth@techind.fi 

Lisätietoja AI Landscape -yrityksistä: https://faia.fi/landscape/ 

  

MIKÄ AI LANDSCAPE -LISTAUS? 

AI Landscape on puolivuosittain päivitettävä kuratoitu tekoäly-yritysten listaus, jota esimerkiksi tekoälyn sovelluskumppaneita tai sijoituskohteita etsivät voivat hyödyntää. Lista kuratoidaan  noin 300 tekoälyä kehittävän suomalaisyrityksen joukosta.  
  
AI Landscape on julkaistu aikaisemmin kolme kertaa: vuoden 2018 lopulla sekä vuoden 2019 kesäkuussa ja marraskuussa. Nyt julkaistulla listalla on mukana 12 uutta yritystä, ja yksi yritys on tippunut listalta.  

Yritykset on jaettu kolmeen kategoriaan: tekoälyyn pohjautuvia tuotteita tai palveluja kehittävät yritykset, tekoälyn konsultoijat ja yritykset, jotka tarjoavat ratkaisuja tekoälysovelluksia rakentaville. Listan kuratoineessa raadissa on mukana muun muassa sijoitusmaailman, tekoäly-yritysten ja tekoälyn hyödyntäjien edustajia. Asiantuntijaraati valitsi listalle vain tiukat kriteerit täyttävät ensisijaisesti tekoälyyn keskittyvät huippuyritykset. 

MIKÄ TEKOÄLYKIIHDYTTÄMÖ? 

Tekoälykiihdyttämö (Finland’s AI Accelerator) perustettiin syksyllä 2018 osana TEM:n Tekoälyaika-hanketta auttamaan yrityksiä hyödyntämään tekoälyä. Nykyään kiihdyttämöä hallinnoivat yhdessä Teknologiateollisuus ry ja Silo.AI.

 

Teksti on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.