tehdaskuva
Tiedote

Teknologiateollisuudelta ratkaisumalli sähkömiesten lakon välttämiseksi

Pe, 29.11.2019 - 09:52
Teknologiateollisuus on esittänyt ratkaisumallin ensi viikolla uhkaavan sähkömiesten lakon välttämiseksi. Teknologiateollisuus toivoo, että Sähköliitto vetää pois lakonuhkansa.

Sähköliitto uhkaa lakolla yli kymmentä teknologiateollisuuden kärkiyritystä 5. joulukuuta. Sähköliiton tavoitteena on pönkittää liiton järjestöpoliittista asemaa. Liitto on tunnustanut myös riidan sovittelussa, että kyse ei ole työehdoista vaan Sähköliiton edustuksesta. Teknologiateollisuudessa työskentelee kaikkiaan reilut tuhat Sähköliiton jäsentä.

Teknologiateollisuus suosittelee jäsenyrityksilleen, että Sähköliiton paikallisesti valittava edustaja voi tietyin edellytyksin toimia luottamusmiehen asiantuntija-apuna työpaikan neuvottelu- ja kehittämistilanteissa. Näin voidaan varmistaa tieto sähköalan työhön liittyvistä erityiskysymyksistä. Järjestely edellyttää, että Teollisuusliittoon kuuluva luottamusmies ja työnantaja sopivat asiasta.

Sähkömiesten työehdoista sovitaan Teollisuusliiton solmimalla sopimuksella, jota sovelletaan kaikkiin työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluviin henkilöihin. Sähköliitto tunnustaa tämän. Sähköliitto on vaatinut mm. rinnakkaista luottamusmiesjärjestelmää järjestöpoliittisista syistä. Sähkömiesten työehtoihin ei ole tullut minkäänlaisia heikennyksiä.

Sähköliiton vaatimus omista luottamusmiehistä on mahdoton. Työehtosopimusjärjestelmän kannalta ei ole mahdollista, että jonkin muun liiton kuin työehtosopimuksen solmineen liiton edustaja toimii luottamusmiehenä, tulkitsee Teollisuusliiton solmimaa sopimusta ja käyttää itsenäistä sopimisvaltaa työpaikalla. Sähköliiton edustajalla ei olisi myöskään velvoitteita, jotka työehtosopimusjärjestelmän mukaan kuuluvat luottamusmiehelle.

Teknologiateollisuus suosittelee lisäksi muun muassa, että jäsenyritykset jatkavat ay-jäsenmaksujen perintää työntekijän antaman valtuutuksen perusteella ja Sähköliiton hallintoelimiin valituilla työntekijöillä on oikeus saada vapautusta työstä.

– Toivottavasti sähkömiehet ymmärtävät työpaikoilla, että työnantajapuoli ei voi tulla tämän enempää vastaan. Lakolla voidaan ainoastaan vahingoittaa oman työnantajan tilannetta, sanoo neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen Teknologiateollisuudesta.   

 

Lisätiedot:
Neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen, puh. 040 060 8522