stocksy_txp714780fdogr100_medium_625492.jpg
Tiedote

Teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille syntyi työehtosopimus

13.2.2020 klo 11.16
Teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille on syntynyt uusi työehtosopimus. Teknologiateollisuus ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN hyväksyivät tänään torstaina viime viikolla syntyneen neuvottelutuloksen. Ratkaisun piirissä on noin 61 000 ylempää toimihenkilöä.

Sopimuksen mukaan ensisijaisena tavoitteena on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti.

Perälaudassa sovitut korotukset ovat työmarkkinoilla syntyneen yleisen linjan mukaisesti yhteensä 3,3 prosenttia 25 kuukauden mittaisella sopimuskaudella. Korotukset ajoittuvat seuraavasti:

Ensimmäisenä sopimusvuonna viimeistään 1.3.2020 palkkoihin tulee 1,3 prosentin yleiskorotus. Toisena sopimusvuonna viimeistään 1.2.2021 palkkoja tarkistetaan 1,2 prosentin yleiskorotuksella, ja lisäksi 1.2.2021 palkkojen korottamiseen käytetään 0,8 prosentin suuruinen yritys- tai työpaikkakohtainen erä.

Kysymys kiky-tunneista ratkaistiin sopimuksessa siten, että jatkossa työnantaja voi osoittaa ylemmälle toimihenkilölle 16 tuntia lisätyötä. Tunteja ei voi kuitenkaan sijoittaa arkipyhille eikä kyseisten viikkojen lauantaille. Lisäksi työnantaja voi tietyissä tilanteissa sijoittaa yhden koulutuspäivän (8 h) vapaapäivälle. Näistä kaikista tunneista maksetaan peruspalkka ilman lisiä tai korotuksia. Lisäksi työaikaa on mahdollista pidentää paikallisesti sopien.

– Ratkaisu on pitkän neuvotteluprosessin jälkeen syntynyt kompromissi. Myönteistä on, että se säilyttää tarpeellisia työtunteja ja turvaa kilpailukykyä. Työaikaratkaisu räätälöitiin juuri tälle henkilöstöryhmälle sopivaksi, summaa neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi Teknologiateollisuudesta.

Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577